Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Share |

SPEACIAL…SUMMER IN KOREA 5วัน 3คืน

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 22.00น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ … ประตูทางเข้า…. สายการบินจินแอร์ (LJ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และ อานวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอินท์แด่ทุกท่าน….. วันสอง อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ONE MOUNT SNOW PARK (สกีโดม) – เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) – ชมสะพานกระจกแก้วใส (Soyanggang Sky Walk) 01.00น. เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 08.00น. ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)นาท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT SNOW PARK พื้นที่มากถึง 161,602 ตารางเมตร ภายในแบ่งพื้นที่ เป็นหลายส่วนพร้อมด้วยสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทามิวสิควีดีโอเพลง "เจนเทิลแมน" (Gentleman) ของ "ไซ" หรือ"ปาร์ค แจ-ซัง" นักร้องหนุ่มชาวเกาหลีใต้ เจ้าของเพลง"กังนัม สไตล์" ที่โด่งดังไปทั่วโลก หรือ แม้กระทั่งรายการยอดฮิต Running Man ก็เคยมาถ่ายทาที่นี่ พาทุกท่านเดินทางเข้าในส่วนของ สกีโดม ซึ่งเป็นการจาลองลานสกีในร่ม อันกว้างใหญ่ ไม่ต่างไปจากลานสกีที่นักท่องเที่ยวจะสัมผัสได้ในช่วงฤดูหนาว โดยสามารถสนุกสนานกับการเล่นสกีหรือ สโนว์บอร์ดได้ตามความถนัด *** ราคานี้ไม่รวมค่าเข้า SNOW PARK ** หากท่านสนใจเข้าสามารถแจ้งไกด์ หรือ หัวหน้าทัวร์ได้ (ค่าเข้า SNOW PARK 15,000 วอน สามารถเล่นเครื่องเล่นได้ หลายชนิด ทั้ง ปันจี้จัมพ์ ไม้ลากเลื่อน ม้าหมุน สไลเดอร์) ส่วนท่านใดที่ไม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช็อปปิ้งตามอัธยาศัย มีทั้ง H&M ADIDAS และ มีอีกหลากหลาย แบรนด์ชั้นนา เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู...ทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) (1) จากนั้นนาท่าน เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านจะได้ เห็นความงดงามของดอกไม้หลากหลายพันธุ์ที่แข่งกันผลิดอกสีสันงดงาม ท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิชมทิวต้นสนที่เป็นไฮไลท์ของเกาะนามิ และถ่ายรูป เก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้ก แสนอร่อย ให้ท่านเลือกซื้อทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน coffee shop ในเกาะนามิ ได้เวลาสมควรนั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับมายังฝั่งจากนั้นนาท่าน ชมสะพานกระจกแก้วใส (Soyanggang Sky Walk : 소양강 스카이워크) Soyanggang Sky Walk ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเอียมโฮแห่งนี้ ท่านจะได้สัมผัสความตื่นเต้นจากการเดินบน สะพานกระจกแก้ว ที่มีความยาวกว่า 156 เมตร ตอนกลางวันเราก็จะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบเอียมโฮแบบ 360 องศา ส่วนในตอนกลางคืนเรา ก็จะเห็นแสงไฟสปอร์ตไลต์ที่สาดส่องไปยังบนตัวสะพาน ซึ่งมีความสวยงามไปอีกแบบ ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู...ชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) ที่พัก นาท่านเข้าสู่ โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า วันสาม วัดวาวูจองซา – ย้อนวัยกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จากัด) COSMETIC OUTLET - อิสระช้อปปิ้งตลาดขวัญใจวัยรุ่น “ตลาดฮงแด” ( ย่านมหาลัยฮงอิก ) เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3) นาท่านชม วัดวาวูจองซา (Waujeongsa Temple) เมื่อเข้าไปยังไม่ทันถึงตัววัดก็จะเห็นเศียรพระพุทธรูปไม้สลักขนาดใหญ่มากสีทองอร่าม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ สาคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ ถ้ามองจากระยะไกลกองหินนี้จะดูเหมือนลาตัวของพระพุทธรูป โดยเศียร พระพุทธรูปที่นี่ได้รับการบันทึกลง กินเนสบุ๊ค ให้เป็น “รูปสลักจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” และมี รูปปั้นหินสลักดูเหมือนจะเป็นนกฮูกแม่กับลูกและเมื่อ เดินเข้าสู่อุโบสถซึ่งอยู่บนเนินเขาก็จะพบกับที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนามาจากอินเดียและมีความเก่าแก่ และทางวัดยังมีให้ ทาบุญซื้อหลังคาวัดแล้วให้เขียนชื่อของเราไว้บนหลังคา นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬา โอลิมปิค ในปี ค.ศ. 1987 อีกด้วย ก็เพราะอย่างนี้นี่เองที่นี่ถึงติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวในเกาหลี วัดวาวูจองซา ก็มีความสวยงามไปตามฤดูกาล รอบๆตัววัดมีต้นซากุระที่จะออกดอกสีชมพูเต็มต้น ในช่วงเดือนเมษายน มีต้นเมเปิ้ลที่ใบจะเปลี่ยนสีสวยๆ เป็นสีแดงสด ด้านหน้าของ เศียรพระพุทธรูปจะเป็นสระน้า ซึ่งมีพระองค์เล็กๆวางอยู่รอบๆสระยาวไปจนถึง กองหินที่เป็นฐานของเศียรพระพุทธรูป บริเวณรอบๆวัดก็มีรูปปั้นหินสลักเณรน้อยนั่งพนมมือ และมีเหรียญ วางบนหน้าตัก เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู... บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี หมู ไก่) (4) บ่าย จากนั้นนาท่านสนุกสนานย้อนวัย ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้สนุกสนานกับ เครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และในสวนสนุกแห่งนี้ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่อสิงโตและแม่เสือ ) เสือขาว สิงโตเจ้าป่า หมีแสนรู้ และสัตว์นานาชนิดๆ และในโซนสวนดอกไม้ ท่านจะได้พบกับดอกไม้ซึ่งกาลังบานสะพรั่งอวดสีสัน เต็มสวน และภายใน สวนสนุก ให้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE มีสินค้ามากมายหลายรูปแบบ ตัวการ์ตูนยอดนิยมแอปลิเคชั่น LINE อาทิ กระเป๋า หมวก แว่นตา หรือหมอนรูปแบบต่างๆ จากนั้นนาท่านไปช้อปปิ้ง COSMETIC OUTLET ช้อปปิ้งเครื่องสาอางยอดนิยม เช่น Snail Cream (ครีมหอยทาก) , water drop (ครีมน้าแตก) , Bubble Cleansing , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนู...โอซัม บุลโกกิ) (5) ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดหั่นชิ้นพอดีคา และเนื้อหมู สไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุง สูตรต้นตารับจนเข้ากัน) จากนั้นนาท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดฮงแด แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นสาหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กลับมหาวิทยาฮงอิก หนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายใน ถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่น ทั้งร้านริมข้างทาง แผงลอย รวมไปถึงร้านแบรนอย่าง H&M หรือ Forever 21 ร้านเครื่องสาอางชื่อดัง เช่น ETUDE, SKINFOOD หรือจะร้านรวมแฟชั่นและเครื่องสาอางค์สุดชิคอย่าง อีกทั้งยังมีร้านอาหารและคาเฟ่มากมาย…. ที่พัก นาท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า วันที่สี่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังเคียงบกกุง – น้ามันสน (RED PINE) - สวมชุดประจาชาติเกาหลี “ชุดฮันบก”+ หัดทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) + ถ่ายรูป 3 มิติ - ดิวตี้ฟรี – อิระช็อปปิ้งตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6) นาท่านรู้จักและเข้าใจ “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู” ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมรับประทาน เพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการ ดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา นาท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่า “พระราชวังคยอง บกกุง” เป็นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน จากนั้นนาท่านไปชม น้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับน้าตาลใน เส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวก... เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู...จิมดัก ไก่ผัดวุ้นเส้นอร่อยน่าลอง) (7) บ่าย จากนั้นนาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจาชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ จากนั้น นาท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) เรียนรู้วิธีการทา คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน พร้อมให้ท่านอิสระ ถ่ายรูป 3 มิติ ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชั่นท่าทางต่างๆภาพทุกภาพจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงใน เหตุการณ์ จากนั้นนาท่าน ช้อปปิ้งแหล่งปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสาอาง,กระเป๋า, น้าหอม เครื่องสาอาง อาทิ SULWHASOO , 3CE STYLENANDA , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋า MCM , CHANAL , GUCCI จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาด เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ที่ตลาดแห่งนี้ท่านจะได้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสาอางดังๆ รองเท้าแบรนด์ดัง อาทิ Adidas , Nike , New balance ฯลฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนู...ไก่ตุ่นโสม) (8) ที่พัก นาท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า วันที่ห้า ศูนย์โสมเกาหลี – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ ( คล้องกุญแจคู่รัก ) – พลอยแอมมาทีส – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (9) จากนั้นนาท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้องกัน โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับผู้ที่คานึงถึงสุขภาพใน จากนั้นนาท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอย แห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้น นาท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER ย้อนรอยซีรีย์ดัง “You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ “ Kim Sang Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมือง แบบรอบทิศ 360 องศา พาท่าน คล้องกุญแจคู่รัก เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนาน (อิสระไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู...ข้าวยาเกาหลี + ซุป) (10) จากนั้นนาท่าน นาท่านแวะซื้อของฝาก ร้านละลายเงินวอน เช่น สาหร่าย ขนมต่างๆข้าวพองธัญพืช ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ได้เวลาอันสมควร นาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทาการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ......... 19.35น. เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR 001 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง) 23.40น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………  
hit counter
free web hit counter
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com