Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Share |

Autumn Cozy In Korea 5 วัน 3 คืน

DAY 1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 ชั้น 4 เคาร์เตอร์ F สายการบิน T-WAY AIRLINE โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกในการ เปิดสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง และพบกับหัวหน้าทัวร์ 01.25 น. นาท่านเดินทางสู่กรุงโซลโดยเที่ยวบิน TW 102 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง DAY 2 สนามบินอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ เกาะนามิ – Ansan starlight village photo land 08.40 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)จากนั้น ได้เวลานาท่านเดินทางสู่จังหวัดเคียงกีโด (ใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง) นาท่านชมหมู่บ้าน เทพนิยายโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความน่าอยู่มากขึ้นโดยให้นักจิตกรรมช่วยกันเสกบ้านแสนธรรมดาให้กลายเป็นหมูบ้านเทพนิยาย นักจิตกรรมช่วยกันวาดภาพที่มีสีสันสดใสตามฝาผนังกาแพงซุ้มประตูและตรอกซอยตลอดทางเดินโดยมีหลากหลายทีมสุดคลาสสิคให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ กับตัวการ์ตูนอาทิเช่นหนูน้อยหมวกแดงพินอคคิโอสโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง7ปีเตอร์แพนอะลาดินกับตะเกียงวิเศษตัวการ์ตูนจากดิสนี่ย์หรือตัวการ์ตูนชุดพื้น เมืองชาวเกาหลีนอกจากท่านจะได้ถ่ายรูปเล่นเก๋สุดๆแล้วท่านยังสามารถเพลิดเพลินไปกับร้านกาแฟน่ารักๆและร้านค้าของที่ระลึกท้องถิ่นจากนั้นนาท่าน ไปยังย่านชุมชนไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวของเกาหลีมีอายุกว่า100ปีที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและวิถีชีวิตของชาวจีนไว้เป็นอย่างดียังเป็นถิ่นกาเนิด ของจาจังเมียนบะหมี่แห้งคลุกด้วยซอสดาหวานทาจากเต้าเจี้ยวดามีลักษณะข้นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารประจาชาติของเกาหลีใต้ซึ่งได้รับความนิยม ในเกาหลี เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร TAKKALBI(ไก่ผัดเผ็ดซอส) บ่าย นาท่านสู่เมืองชุนชอนจังหวัดคังวอนโดและนาท่านนั่งเรือข้ามฟากสู่เกาะนามิเป็นเกาะสาหรับคู่รักที่มีไฮไลท์อยู่ที่ถนนสองฟากเป็นต้นสนสูงทอดแนวยาว ให้ความรู้สึกสุดโรแมนติกเกาะนามิจะมีความสวยงามแตกต่างกันไป** สาหรับฤดูใบไม้ผลิ (Spring) เกาะนามิจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้แรกแย้มอิสระ ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเดินเล่นชมวิวหรือเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบเกาะและเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร SHABU SHABU (สุกี้สไตล์เกาหลี) ต่อมานาท่านเดินทางไปยังจังหวัดคังวอนโดเพื่อนาท่านไปยัง Ansan Starlight Village Photo Land เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ที่มี บรรยากาศฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นทุ่งลาเวนเดอร์ หรือวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และงานศิลปะในโปรวองซ์ ที่อยู่ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส รวมถึงที่นี่ยังเต็มไปด้วยโซนสาหรับถ่ายรูปตามชื่อที่ว่า Photo Land ด้วย ที่นี่ตั้งอยู่ที่เมืองอันซาน จังหวัดคยองกีโดและด้านในก็มีจุดสาหรับถ่ายรูป มากมายกว่า 100 จุด ให้คนรักการถ่ายภาพได้สนุกสนานไปกับหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ ที่ติดไฟ LED ไปทั่วบริเวณ โรงแรมที่พักJM HOTEL OR 3* DAY 3 กิมจิ+ ฮันบก - Lotte Outlets – ล็อตเต้เวิล์ด์ – เครื่องสำอางค์ - ทงแดมุน เช้า รับประทานอาหารณโรงแรมที่พัก จากนั้นนาท่านเข้าสู่ต้นตาหรับการทาผักดองที่ขึ้นชื่อของเกาหลี หรือเรียกว่า กิมจิโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยสอนและแนะนาวิธีการทาอย่างใกล้ชิดรวมถึงได้ เพลิดเพลินกับการทากิมจิรสต้นตาหรับอีกด้วย จากนั้นพาไปเก็บภาพประทับใจกับการสวมชุดประจาชาติ ของเกาหลี “ฮันบก”เป็นเครื่องแต่งกายที่มีมา เป็นเวลา พันๆ ปีมาแล้ว ความงดงามของชุด และความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลี ได้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางภาพถ่ายของสุภาพสตรีในเครื่อง แบบฮันบก เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร KALBI (หมูย่างเกาหลี) BUFFET หลังจากนั้นนาท่านไปยัง ล็อตเต้เวิลด์ เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในโซล พื้นที่ประกอบด้วยสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง และมีสิ่งอานวยความสะดวก อื่นๆในบริเวณสวนสนุก อาทิ การเชื่อมต่อกับระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของเกาหลี รวมทั้งโรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า และพื้นที่สาหรับการกีฬา สวนสนุกในร่มของล็อตเต้เวิลด์เป็นสวนสนุกในร่มที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับโลกจากนั้นนาท่านเดินทางไปยัง OUTLET แห่งใหม่เอาใจขาช้อป และชาว K-WAVE Lotte Outlets สาขา Seoul Station มีสินค้าต่างประเทศ และในประเทศกว่า 120 แบรนด์ รวมถึง สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ K-wave ในราคาเซลล์ 30 -70% เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการช็อปปิ้ง Lotte Outlets จะมี แผนที่นาทาง และ แผ่นพับโปรโมชั่น แจก ในภาษาเกาหลี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น และ จีนเลือกซื้อ สาอางที่COSMETICที่แห่งนี้เป็นแหล่งขายเครื่องสาอางขนาดใหญ่ อาทิเช่น เครื่องสาอาง โรจูคิสซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมาก เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารOSAMBULGOGI (หมู ปลาหมึก เห็ดเข็มทอง หมักซอส) BUFFET หมูและผัก จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งต่อที่ตลาดดงแดมุนตลาดนี้เราสามารถเลือกซื้อข้าวของต่างๆ และต่อราคาได้สุดๆ เพราะมีร้านค้าต่างๆ ให้เลือกซื้อมากมาย มี ทั้งห้างขายเสื้อผ้าทันสมัยแต่ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมง มีแสงสี และเสียงดนตรีตลอดทั้งคืน สินค้าที่มีมากทีสุด ในตลาดนี้คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายต่างๆ เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรี เครื่องนอน รองเท้า กระเป๋า เครื่อง ประดับและเครื่องสาอาง ฯลฯ โรงแรมที่พัก L’ART HOTEL OR 3* DAY 4 โสม – พระราชวังเคียงบกกุง – คลองชองเกชอน - วัดโชเกซา – ช้อปปิ้ง อินซาดง - เมียงดง เช้า รับประทานอาหารณโรงแรมที่พัก หลังรับประทานอาหารจากนั้นนาท่านสู่หลังรับประทานอาหารจากนั้นนาท่านสู่ จินเส็งเอ้าท์เลทเป็นสถานที่แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังคาบรรยาย ถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพต้องมีอายุ 6 ปีโดยท่านสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โสมได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย ถึง สองเท่า เหมาะแก่การที่จะเป็นของฝาก ของที่ระลึกแด่คนที่รักด้วย พระราชวังเคียงบกกุงเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1394 ซึ่งเป็น ปีที่3 ของราชวงศ์โซชอนในราวศตวรรษที่14 และยังเป็นศูนย์การบัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์ตาหนักทรงพระอักษรพลับพรากลางน้าและ ตาหนักอื่นๆอีกมากมายและนอกจากนั้นพระราชวังแห่งนี้ยังได้ใช้ในการถ่ายทาละครดังของเกาหลีPrincesses Hour อีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดโชเกซาสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1910 เป็นวัดพุทธศาสนานิกายโชเกซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของนิกายเซ็น ชื่อ วัดโชเกมาจากชื่อของภูเขาใน ประเทศจีน ใช้เป็นที่จาวัดภายในอุโบสถของวัดโชเกซา ประดิษฐานพระพุทธรูปทาด้วยไม้ หลังนั้นนาท่านอิสระช๊อปปิ้งกันต่อที่ย่านอินซาดง เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม ของเกาหลีทั้งสมัยเก่าและใหม่การเดินเล่นไปตามถนนอินซาดงในระยะทาง 700 เมตรแห่งนี้ ทาให้เราได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม, งาน หัตถกรรม และงานศิลป์ต่างๆ เช่น ชุดฮันบก, Hanji,ชาแบบดั้งเดิม, เครื่องเคลือบดินเผางานเซรามิก และงานฝีมือพื้นบ้านอื่นๆ เป็นต้นรวมไปถึงความ สวยงามของการแต่งร้านค้าต่างๆ ได้แก่ ร้านอาหารแบบดั้งเดิม, ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่งานศิลป์ ที่มีการออกแบบตกแต่งได้อย่างสวยงามในสไตล์ สมัยใหม่แปลกตาห้างซัมจีกิล เป็นห้างช้อปปิ้งชื่อดังย่านอินซาดงตึกจะถูกดีไซน์ได้อย่างเก๋ไก๋เพราะไม่มีบันไดแต่ใช้วิธีการเดินวนขึ้นไปแทนมีด้วยกัน ทั้งหมด 4 ชั้นและเพราะความเก๋นี้เองทาให้ที่นี่กลายเป็นตึกที่ชิคที่สุดตึกนึงในโซลและก็เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นอีกที่นึงด้วยเป็นแหล่งรวมร้านค้ามากกว่า 70 ร้านซึ่งขายของหลากหลายทั้งสินค้าแฟชั่น, งานศิลปะ, อาหารและเครื่องประดับน่ารักๆส่วนที่ชั้น4 นั้นเป็นสวนลอยฟ้าที่สามารถนั่งกินดื่มบรรยากาศ ชิลๆและบริเวณที่ชั้น1 นั้นจะเป็นเหมือนลานกว้างไว้สาหรับจัดงานต่างๆ เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร SAMGYETANG (ไก่ตุ๋นโสม) ต่อมานาท่านไปยัง คลองชองเกชอน คลองนี้ถูกสร้างมากว่า 600 ปี ในสมัยก่อนคลองแห่งนี้เป็นคลองเน่าเสียเนื่องจากผู้คนมาซักผ้าและชาระล้าง ร่างกายที่คลองแห่งนี้ และประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของคลองแห่งนี้ จึงได้มีการบูรณะคลองใหม่ เพื่อให้เป็นสถานที่ ท่องเที่ยวใหม่ให้ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยว ท่านช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดเมียงดงที่นี่เป็นแหล่งรวมแฟชั่นของวัยรุ่นชาวเกาหลีเพราะมีร้านขายเสื้อผ้าและ สินค้าแฟชั่นมากมายที่จะทาให้คุณเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆและสินค้าราคาไม่แพงรวมถึงมีห้างสรรพสินค้ารายล้อมเช่น ABC Mart Etude, skinfoodOlive Yongที่นี่มีผลิตภัณฑ์บารุงผิวมากมายที่ชอบก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโสมเพราะปกติใช้อยู่เป็นประจา หน้าขาวเนียนใสและที่นี่ราคาไม่แพงเกาหลีกันห้างสรรพสินค้าชื่อดัง Migliore , SPAO , Forever 21, Noon Square , Lotte Young Plaza เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร BBQ BUFFET (บุฟเฟต์ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี) โรงแรมที่พัก L’ART HOTEL OR 3* DAY 5 สมุนไพรสนแดง – RED PINE - โซลทาวเวอร์ – ช้อปปิ้งอีแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต– กรุงเทพฯ เช้า รับประทานอาหารณโรงแรมที่พัก หลังรับประทานอาหารนาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยองต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือ น้าทะเล50-800เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟบุหรี่สารตกค้างจากอาหารและยาRed Pineที่สกัดจากน้ามันสนแดง ที่มีสรรพคุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษา สมดุลในร่างกาย และยังสามารถละลายลิ่มเลือดที่แข็งตัวได้เป็นอย่างดีจากนั้นนาท่านเดินชม โซลทาวเวอร์ หรือ นัมซาน ทาวเวอร์ (N Seoul Tower) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของเมืองโซล เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1980 ตั้งอยู่บนยอดเขานัมซัง สูง 236 เมตร ให้วิวเมืองโซลและบริเวณรอบๆ แบบ พาโนราม่า นับว่าเป็นหนึ่งในทาวเวอร์ที่ให้วิวสวยที่สุดในเอเชียโซลทาวเวอร์ ได้รับการ renovate ใหม่ปี 2005 จึงได้ชื่อใหม่เป็น N Seoul Tower โดย N ที่เพิ่มขึ้นมานั้นย่อมาจาก new look หรือ รูปแบบใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทั้งการให้แสงไฟที่หลากหลายและสวยงาม ขึ้น รวมถึงภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมีร้านอาหารบนหอคอยที่จะหมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อว่า N Grill และห้องน้าตกแต่งสไตล์อวกาศ อีกหนึ่ง จุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower นั่นก็คือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้อง กุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ แล้วนาไปคล้องไว้กับราวเหล็กบริเวณฐานของ N Seoul Tower นั่นเอง เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร JIMDAK (ไก่ผัดวุ้นเส้น) จากนั้นนาท่านสู่ย่านอีแดเป็นย่านช้อปปิ้งที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของกรุงโซล โดยจะตั้งอยู่ทางเข้ามหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่อย่าง มากของเกาหลี โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เหล่าสาวๆ เกาหลีต้องการมาเข้าศึกษาที่นี่เป็นอันมาก และชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมหาวิทยาลัยสตรี ทาให้ร้าน รวงแถวนี้จะเน้นไปที่สินค้าของเหล่าสาวๆ แต่เพียงอย่างเดียว จนสร้างความเฉพาะตัวของแหล่งช็อปปิ้งขึ้นมาจนเป็นที่รู้จักกันดีของชาวกรุงโซล และ ทวีความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาตินอกจากนี้แล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็น ถนน School Food ที่มีร้านอาหารมากมายทั้งแบบฟาสต์ฟูดส์ชื่อดังและร้าน อาหารสไตล์เกาหลี ทั้งร้านหรูๆ และแผงลอยอยู่มากมาย จากนั้นนาท่านสู่SUPERMARKETท่านสามารถช้อปปิ้งเพื่อซื้อของฝากติดไม้ติดมือมอบ ให้กับญาติสนิทมิตรสหายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือเรียกได้ว่า(PRODUCT SUPERMARKET)เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ส่งสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสินค้า จาพวก ส่งออกทั้งสิ้นอาทิเช่น มาม่าเกาหลี, กิมจิ, สาหร่าย,ขนมสไตล์เกาหลีที่เด็กๆ ชื่นชอบเชิญท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย 17.30 น. พร้อมกันที่สนามบินอินชอน เพื่อเช็คอิน 20.05 น. นาท่านเดินทางจากสนามบินนานาชาติอินชอน โดย ไฟล์บิน TW 102 สู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  
hit counter
free web hit counter
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com