Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Share |
ทัวร์อินโดจีน(กัมพูชา,ลาว,เวียตนาม,พม่า)
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย  กรุงฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ชมน้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา  - สะพานหวาย(TAVAN VILLAGE) - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน - ฮานอย - ฮานอย - นิงบิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) - ฮาลอง - ร้านยา - ตลาดราตรีฮาลอง - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - ฮานอย - ร้านหยก - ถนน36สาย Code : TWT/BI0022

ราคาเริ่มต้น : 12,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 12,900.-บาท

เดือนมี.ค.60 : 3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 , 31 / เดือนเม.ย.60 : 6-9 . 21-24 , 27-30 , 28 / เดือนพ.ค.60 : 5-8 , 12-15 , 19-22 , 26-29

ราคา 13,900.-บาท : เดือนเม.ย.60 : 13-16 , 14-17

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619  

Hotline : 092-816-8156 

Hotline : 02-508-0936 

  

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถานโปรแกรม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ (PG)  ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) - หงสาวดี - ย่างกุ้ง Code : TWT/BI0008

ราคาเริ่มต้น : 11,900.-

กำหนดเดินทาง 

ราคา 11,900.-บาท

เดือนพ.ค.60 : 5-7 , 19-21 , 26-28 / เดือนมิ.ย.60 : 2-4 , 9-11 , 16-18 ,23-25 , 30 / เดือนก.ค.60 : 7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 / เดือนส.ค.60 : 4-6 , 12-14 , 18-20 , 25-27 / เดือนก.ย.60 : 1-3 , 8-10 , 15-17 , 22-24 , 29

ราคา 12,900.- บาท

เดือนมี.ค.60 : 3-5 , 10-12 , 17-19 ,24-26 / เดือนเม.ย.60 : 1-3 , 6-8 , 7-9 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 28-30 , 29 / เดือนพ.ค.60 : 12-14/ เดือนก.ค.60 : 8-10 / เดือนส.ค.60 : 11-13

สนใจติดต่อ         

Hotline : 061-365-6619      

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

                    

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถานร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)  ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ๊คะวาย - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์ โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์ - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น - พุกาม - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - เขามัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุณี Code : TWT/BI0032

ราคา : 23,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

เดือนพ.ค.60 : 4-8 , 11-15 , 25-29 /เดือนมิ.ย.60 : 8-12 , 22-26 / เดือนก.ค.60 : 6-10 , 27-31 / เดือนส.ค.60 : 10-14 , 24-28 / เดือนก.ย.60 : 7-11 , 28

สนใจติดต่อ       

Hotline : 061-365-6619 

Hotline : 092-816-8156     

Hotline : 02-508-0936 

    

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วันพักโรงแรมเรือ 5 ดาว

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน พิเศษ !!!! สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งเผาหงสาฯ พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)       ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ไจ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุอินทร์แขวน – วัดไจ้คะวาย – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน – เพนียดช้างเผือก Code : TWT/PV0002

ราคา : 12,900.-

กำหนดเดินทาง เดือนม.ค.60 : 06-08 , 07-09 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30

เดือนก.พ.60 : 03-05 , 04-06 , 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27

เดือนมี.ค.60 : 03-05 , 04-06 , 10-12 , 11-13 , 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27, 31

เดือนเม.ย.60 : 01-03

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619 

Hotline : 092-816-8156         

Hotline : 02-508-0936 

    

โปรสุขใจ รับปีไก่ เที่ยวพม่า บินไลอ้อนแอร์

โปรสุขใจ รับปีไก่ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร์  ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) - วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง Code : TWT/BI0033

ราคาเริ่มต้น : 10,900.-บาท.-

กำหนดเดินทาง

ราคา 10,900.-บาท

เดือนพ.ค.60 : 19-21 , 20-22 , 27-29 / เดือนมิ.ย.60 : 2-4 , 16-18 / เดือนก.ค.60 : 1-3 , 14-16 , 21-23 / เดือนส.ค.60 : 4-6 , 18-20 / เดือนก.ย.60 : 1-3 , 15-17 , 22-24/ เดือนต.ค.60 : 6-8

ราคา 11,900.-บาท

เดือนพ.ค.60 : 6-8 / 30 มิ.ย.60 – 2 ก.ค.60 / เดือนก.ค.60 : 8-10

ราคา 12,900.-บาท

เดือนต.ค.60 : 21-23 , 22-24

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619      

Hotline : 092-816-8156    

Hotline : 02-508-0936 

  

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณีโดยสายการบินThai Air Asia (FD)    มัณฑะเลย์ - นั่งรถสู่พุกาม - ทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวซานดอร์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม - พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ - เที่ยวเมืองมิงกุน - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ล่องแม่น้าอิระวดี - ระฆังมิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - มัณฑะเลย์ Code : TWT/BI0035

ราคา : 15,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

เดือนเม.ย.60 : 21-24 / เดือนพ.ค.60 : 26-29 / เดือนมิ.ย.60 : 3-6 , 30 / เดือนก.ค.60 : 28-31 / เดือนส.ค.60 : 4-7

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619    

Hotline : 092-816-8156    

Hotline : 02-508-0936 

   

อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน2 คืน

อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน2 คืน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย(FD)  กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - วัดกุสินารา - มัณฑะเลย์ - สนามบินเฮโฮ - รัฐฉาน - ทะเลสาบอินเล - วัดพองดออู - ชมสวนเกษตรลอยน้ำ - หมู่บ้านทอผ้าอินปอ - วัดแมวลอดห่วง - เฮโฮ - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - เจดีย์หยก Code : TWT/BI0036

ราคาเริ่มต้น : 18,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 18,900.-บาท

เดือนพ.ค.60 : 10-12 , 19-21 / เดือนมิ.ย.60 : 2-4 , 16-18 , 30 / เดือนก.ค.60 : 9-11 , 21-23 /เดือนส.ค.60 : 4-6 , 25-27 / เดือนก.ย.60 : 8-10 , 22-24

ราคา 20,900.-บาท

เดือนเม.ย.60 : 28-30 / เดือนพ.ค.60 : 5-7 / เดือนก.ค.60 : 8-10 / เดือนส.ค.60 : 11-13 , 12-14

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619      

Hotline : 092-816-8156   

Hotline : 02-508-0936 

  

ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล 4 วัน 3 คืน

ทัวร์พม่า พุกาม ทะเลสาบอินเล 4 วัน 3 คืน พระบัวเข็ม มัณฑะเลย์ พระมหามัยมุณี โดยสายการบินThai Air Asia (FD)   มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - วัดกุสินารา - เขามัณฑะเลย์ - มัณฑะเลย์ - พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด - พุกาม - เฮโฮ - รัฐฉาน - ทะเลสาบอินเล - วัดพองดออู - ชมสวนเกษตรลอยน้ำ - หมู่บ้านทอผ้าอินปอ - วัดแมวลอดห่วง - เฮโฮ - มัณฑะเลย์ - สกายน์ - เจดีย์เก๊ามูดอว์ - พระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็งCode : TWT/BI0037

ราคาเริ่มต้น : 24,900 .-

กำหนดเดินทาง 

ราคา 24,900.-บาท

เดือนพ.ค.60 : 4-7 , 10-13 , 25-28 / เดือนก.ค.60 : 27-30 / 31ส.ค.60 – 3 ก.ย.60 / เดือนก.ย.60 : 14-17 , 28

ราคา 26,900.-บาท

เดือนเม.ย.60 : 14-17 / เดือนก.ค.60 : 7-10 / เดือนส.ค.60 : 11-14

สนใจติดต่อ  

Hotline : 061-365-6619          

Hotline : 092-816-8156 

Hotline : 02-508-0936 

                    

โปรประหยัด เที่ยวพม่า ราคาจิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์

โปรประหยัด เที่ยวพม่า ราคาจิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์  ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) - วัดไจ๊คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ Code : TWT/BI0027

ราคาเริ่มต้น : 10,900.-

กำหนดเดินทาง 

ราคา 10,900.-บาท

เดือนพ.ค.60 : 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 /เดือนมิ.ย.60 : 2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 , 30 / เดือนก.ค.60 : 1-3 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 , 28-30 , 29-31 / เดือนส.ค.60 : 4-6 , 5-7 , 18-20 , 19-21 , 25-27 ,26-28 / เดือนก.ย.60 : 1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-35

ราคา 11,900.-บาท

เดือนเม.ย.60 : 21-23 , 22-24 , 28-30 , 29 /เดือนพ.ค.60 : 6-8 / เดือนก.ค.60 : 7-9 , 8-10

สนใจติดต่อ  

Hotline : 061-365-6619  

Hotline :
092-816-8156  

Hotline : 02-508-0936

  

DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N

DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N โดยสายการบินนกแอร์ นครโฮจิมินท์ – พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท - CRAZYHOUSE – พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม – หุบเขาแห่งความรัก - น้าตก DATANLA – เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM – ท่าเรือมุยเน่ – โฮจิมินท์ – ล่องเรือดินเนอร์แม่น้าไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ - โฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว – โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม – ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น Code : TWT/ZG0018

ราคาเริ่มต้น : 11,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 11,900.-บาท

เดือนมิ.ย.60 : 1-4 , 15-18 , 22-25 / เดือนก.ค.60 : 20-23 / เดือนส.ค.60 : 24-27 , 31 / เดือนก.ย.60 : 7-10 , 14-17 , 28

ราคา 12,900.-บาท

เดือนพ.ค.60 : 11-14 , 18-21 , 25-28 / เดือนก.ค.60 : 6-9 ราคา 13,900.-บาท เดือนพ.ค.60 : 4-7 , 10-13 / เดือนก.ค.60 : 7-10 / เดือนส.ค.60 : 10-13 , 11-14

สนใจติดต่อ   

Hotline : 061-365-6619 

Hotline : 092-816-8156 

Hotline : 02-508-0936  

  

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ 3 วัน 2 คืน

พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน เทพทันใจ พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาว สุดคุ้ม เมนูซุปเปอร์ซีฟู๊ด โปรแกรม 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร์    ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - พระนอนตาหวาน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต Code : TWT/BI0014

ราคาเริ่มต้น : 11,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 11,900.-บาท

เดือนพ.ค.60 : 11-13 , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-27 , 27-29 / เดือนมิ.ย.60 : 2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 , 30

ราคา 12,900.-บาท

เดือนมี.ค.60 : 24-26 , 25-27 , 31 / เดือนเม.ย.60 : 1-3 , 6-8 , 7-9 . 8-10

ราคา 13,900.-บาท

เดือนเม.ย.60 : 12-14 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 , 28-30 , 29 / เดือนพ.ค.60 : 5-7 , 6-8 , 10-12

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619      

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

  

ฮานอย ซาปาฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน 4 คืน

ฮานอย ซาปาฟานซิปัน นิงก์บิงห์ ฮาลอง 5 วัน 4 คืน โดยสานการบินนกแอร์ พักหรู 5 ดาว อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์นานาชาติ SEN BUFFET   กรุงฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - น้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา - ซาปา - เขาฮามลอง - นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไก - ลาวไก - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - วัดหง๊อกซิน - อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ฮานอย - นิงก์บิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก - ฮาลอง - ร้านยา - ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง - ฮาลอง - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ร้านหยก - ฮานอย Code : TWT/BI0023

ราคาเริ่มต้น : 14,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 14,900.-บาท : เดือนพ.ค.60 : 10-14 , 17-21 , 24-28 , 31

ราคา 15,900.-บาท

เดือนมี.ค.60 : 1-5 , 8-12 ,15-19 , 22-26 , 29 / เดือนเม.ย.60 : 5-9 , 19-23 , 26 / เดือนพ.ค.60 : 3-7

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619      

Hotline : 092-816-8156 

Hotline : 02-508-0936 

  

เวียดนาม...บูทิคบินไปกับบางกอกแอร์เวย์ 4 วัน3 คืน

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน3 คืนพิเศษสุดนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สนามบินดานัง - เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุ๊กเกี๋ยน - บ้านโบราณ - ดานัง - เว้ - บาน่าฮิลล์ - เมืองเว้-เจดีย์เทียนมู - ตลาดดองบา - ล่องเรือชมแม่น้ำหอม พร้อมฟังดนตรีพื้นเมืองบนเรือ - เมืองเว้ - สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ - วัดลิงค์อึ้ง - สะพานมังกร - เมืองดานัง - ช้อปปิ้งตลาดฮาน Code : TWT/BI0044

ราคาเริ่มต้น 12,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 12,900.-บาท

เดือนพ.ค.60 : 19-22 ,26-29 / เดือนมิ.ย.60 : 2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 , 30 / เดือนก.ค.60 : 21-24 , 28 / เดือนส.ค.60 : 4-7 , 18-21 , 25-28 / เดือนก.ย.60 : 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29

ราคา 13,900.-บาท

เดือนเม.ย.60 : 7-10 , 21-24 , 28 / เดือนพ.ค.60 : 5-8 , 12-15 / เดือนก.ค.60 : 7-10 , 14-17 / เดือนส.ค.60 : 11-14

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619      

Hotline : 092-816-8156    

Hotline : 02-508-0936 

  

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์4 วัน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงบิงห์4 วัน โดยสายการบินนกแอร์  กรุงฮานอย - ลาวไก - ซาปา - ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต - ชมน้ำตกสีเงิน - ตลาดซาปา - ะพานหวาย(TAVAN VILLAGE) - ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน - ฮานอย - ฮานอย - นิงบิงห์ - ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) - ฮาลอง - ร้านยา - ตลาดราตรีฮาลอง - ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - ฮานอย - ร้านหยก - ถนน36สาย Code : TWT/BI0024

ราคา : 11,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 11,900.-บาท : วันที่ 9-12 ก.ค.60 / วันที่ 13-16 ส.ค.60

ราคา 12,900.-บาท เดือนมิ.ย.60 : 2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 , 30 / เดือนก.ค.60 : 7-10 , 14-17 , 21-24 , 28 / เดือนส.ค.60 : 4-7 , 18-21 , 25-28 / เดือนก.ย.60 : 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619      

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

  

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 4 วัน 3 คืน โดยการบินไทยไลออนแอร์   พระนอนตาหวาน - ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา -   หงสาวดี - พระสุพรรณกัลยา - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุ อินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - ย่างกุ้ง - ตลาดสก๊อต - เทพทันใจ - เจดีย์โบตาทาวน์ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง Code : TWT/BI0017

ราคาเริ่มต้น : 12,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 12,900.-บาท

เดือนพ.ค.60 : 25-28 / เดือนมิ.ย.60 : 8-11 ,22-25 / เดือนก.ค.60 : 27-30 / เดือนส.ค.60 :24-27 / เดือนก.ย.60 : 7-10 , 28 / เดือนต.ค.60 : 12-15 , 19-22

ราคา 13,900.-บาท

เดือนเม.ย.60 : 6-9 / เดือนพ.ค.60 : 4-7 , 11-14 / เดือนก.ค.60 : 6-9 / เดือนส.ค.60 : 10-13 /เดือนต.ค.60 : 22-25

ราคา 14,900.-บาท

เดือนเม.ย.60 : 12-15 , 13-16 , 28 / เดือนก.ค.60 : 7-10 / เดือนส.ค.60 : 11-14 / เดือนต.ค.60 : 20-23

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619      

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

  

เวียดนามเหนือฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) ฮานอย - ซาปา - หุบเขาปากมังกร- หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต - น้ำตกสีน้ำเงิน - ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - ช้อปปิ้งที่ ถนน 36 สาย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักโฮจิมินห์ - วัดีเจดีย์เสาเดียว - ช้อบปิ้งที่ตลาดกลางคืนอ่าวฮาลอง - ล่องเรืองอ่าวฮาลอง - ฮานอย - ถ้ำนางฟ้า - ชมหมู่บ้านชาวเล - ฮานอย Code : TWT/HG0001

ราคาเริ่มต้น : 12,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 12,900.-บาท

เดือนมี.ค.60 : 2-5 , 9-12 , 10-13 , 16-19 , 23-26 , 24-27 , 30 / เดือนเม.ย.60 : 7-10 , 20-23 , 21-24 , 27-30 / เดือนพ.ค.60 : 11-14 , 12-15 , 18-21 , 25-28 , 26-29/ เดือนมิ.ย.60 : 1-4 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 22-25 , 23-26 , 29

ราคา 13,900.-บาท

เดือนเม.ย.60 : 6-9 , 28 / เดือนพ.ค.60 : 4-7

สนใจติดต่อ   

Hotline : 061-365-6619    

Hotline : 092-816-8156  

Hotline : 02-508-0936 

 

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน พิเศษสุด พักริมทะเล..แถมฟรี นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย โดยสายการบินนกแอร์    โฮจิมินห์ซิตี้ – อุโมงค์กู่จี – ล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำไซง่อนยามค่ำคืนพร้อมอาหารเย็น+ชมโชว์บนเรือ - โฮจิมินห์ - ฟานเทียด(มุยเน่) - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - ชมลำธาร FAIRYSTREAM - ดาลัท - Crazy house - พระราชวังฤดูร้อน - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - สวนดอกไม้ - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท - ดาลัท - โฮจิมินห์ - จัตุรัสโฮจิมินห์ - อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ - โบสถ์นอร์ธเธอดัม - ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน Code : TWT/BI0019

ราคา : 11,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

เดือนมี.ค.60 : 2-5 , 3-6 , 9-12 , 10-13 ,16-19 , 17-20 , 23-26 , 24-27 , 30 , 31 / เดือนเม.ย.60 : 20-23 , 21-24 / เดือนพ.ค.60 : 11-14 , 12-15 , 18-21 , 25-28

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619      

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

  

ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง 3 วัน บิน FD

ทัวร์ลาว...หลวงพระบาง พัก 4 ดาววัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD)   หลวงพระบาง - พระธาตุภูษี - ตลาดมืด - ตักบาตรข้าวเหนียว - บ้านช่างไห่ - บ้านผานม - ถ้ำติ่ง - น้ำตกกวงชี - พิธีบายศรีสู่ขวัญ - วัดเชียงทอง - วัดใหม่ สุวรรณภูมาราม - พระราชวังเก่า - หอพระบาง Code : TWT/BI0016

ราคาเริ่มต้น : 11,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 11,900.-บาท

เดือนมี.ค.60 : 10-12 , 24-26 / เดือนเม.ย.60 : 7-9 , 21-23 /เดือนส.ค.60 : 11-13

ราคา 12,900.-บาท

เดือนพ.ค.60 : 12-14 /เดือนก.ค.60 : 8-10

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619      

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

  

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน PG/FD

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี โดยสายการบิน PG/FD    มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - วัดกุสินารา - เขามัณฑะเลย์ - พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวชานดอร์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด - พุกาม - มัณฑะเลย์ - เที่ยวเมืองมิงกุน - หมู่บ้านมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ล่องแม่น้ำอิระวดี - ระฆังมิงกุน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - เจดีย์หยก - มัณฑะเลย์ Code : TWT/BI0018

ราคาเริ่มต้น : 19,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

ราคา 19,900.-บาท

เดือนพ.ค.60 : 26-29 / เดือนมิ.ย.60 : 3-6 , 30 / เดือนก.ค.60 : 28-31 / เดือนส.ค.60 :4-7

ราคา 20,900.-บาท

เดือนมี.ค.60 : 3-6 , 24-27 / เดือนเม.ย.60 : 21-24 / เดือนพ.ค.60 : 5-8 , 10-13 , 25-28 / เดือนมิ.ย.60 : 8-11 , 22-25 / เดือนก.ค.60 : 7-10 , 27-30 / เดือนส.ค.60 : 11-14 , 24-27 / เดือนก.ย.60 : 7-10 , 28

ราคา 21,900.-บาท เดือนมี.ค.60 : 9-12 , 30 / เดือนเม.ย.60 : 6-9 , 13-16 , 28

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619    

Hotline : 092-816-8156   

Hotline : 02-508-0936 

  
  
hit counter
free web hit counter
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com