Member Log in
Login
Password
Forgot Password
New Member Register
Share |
ทัวร์นิวซีแลนด์
New Zealand North Island 6 D

New Zealand North Island 6 D โดยสายการบินไทย (TG)  อ็อคแลนด์ ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – ย่านควีนส์ สตรีท ช้อปปิ้ง นั่งเรือข้ามฝากไป ที่เดวอนพอร์ต  - อ็อคแลนด์ – มาตามาตา ชมหมู่บ้านชาวฮอบบิท และฟาร์ม - โรโตรัว ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี – การแสดงของ ชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ - โรโตรัว– อโกรโดม - เรนโบว์ สปริงส์ -ทะเลสาบเทาโป - ชมน้ำตกฮูก้า - ชมการกระโดดบันจี้ - โรโตรัว - โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ Code : TWT/BI0001

ราคา : 72,900.-บาท

กำหนดเดินทาง 

วันที่ 10 –15, 11-16 เมษายน 2560 ( สงกรานต์)

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619  

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

  

Beautiful New Zealand 7 days

Beautiful New Zealand 7 days โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)   ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค - ควีนส์ทาวน์–ชมการกระโดดบันจี้–เรือกลไฟโบราณ วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ง - ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวล – โอมาราม่า-ทะเลสาบเทคาโปชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ- แอชเบอร์ตัน -ไครสต์เชิร์ช - ถไฟทรานซ์อัลไพน์ - แซนตี้ ทาวน์ - ไครสต์เชิร์ช - อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง Code : TWT/BW0002

ราคา : 94,900.- บาท

กำหนดเดินทาง 

วันที่ 11 – 17 เมษายน 2560 ( สงกรานต์)

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619      

Hotline : 092-816-8156 

Hotline : 02-508-0936 

  

HAPPY MILFORD SOUND TOUR

HAPPY MILFORD SOUND TOUR เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ 7 วันโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส  สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช  - ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิล - ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – กอนโดล่าสู่ยอดเขา บ๊อบส์พีคและเล่นลูจ - ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ - ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ - ดะนีดิน – ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง - ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ Code : TWT/BW0003

ราคา : 95,900.- บาท

กำหนดเดินทาง 

วันที่ 10 – 16 เมษายน 2560 ( สงกรานต์)

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619   

Hotline : 092-816-8156   

Hotline : 02-508-0936 

  

Amazing New Zealand Tour 7 Days

Amazing New Zealand Tour 7 Days โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)  สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช -  ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิล - ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ - กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีคและเล่นลูจ - ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์ - ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช Code : TWT/BW0004

ราคาเริ่มต้น : 9ุุ6,900.- บาท

กำหนดเดินทาง 

วันที่ 9 –15 เมษายน 2560 : ราคา 96,900.- บาท / 11-17 เมษายน 2560 ( สงกรานต์) : ราคา 99,900.- บาท

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619 

Hotline : 092-816-8156  

Hotline : 02-508-0936 

  

Romantic South Island Tour 7 Days

Romantic South Island Tour 7 Days โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)   สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช - ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู - ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช - ล่องเรือชมโลมาที่อะคารัว – ไคร้สท์เชิร์ช Code : TWT/BW0005

ราคา : 99,900.- บาท

กำหนดเดินทาง 

เดือนเม.ย.60 : 11 –17, 12 -18

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619    

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

  

TASMAN GLACIER TOUR 7 DAYS SOUTH ISLAND

TASMAN GLACIER TOUR 7 DAYS SOUTH ISLAND โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช -  ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ -   เมาท์คุ้ก – ล่องเรือชมธารน้ำแข็งทะเลสาบทัสมาน – โอมารามา – ควีนส์ทาวน์ - ชมเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท - เรือกลไฟโบราณ - ที่วอลเตอร์พีคฟาร์มนั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีค -เล่นลูจ(Luge) - ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช Code : TWT/BW0006

ราคา : 101,900.- บาท

กำหนดเดินทาง 

วันที่ 10 – 16 เมษายน 2560 (สงกรานต์)

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619 

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

  

FantasticNew Zealand 8 days

FantasticNew Zealand 8 days โดยสายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF)   ซิดนีย์ - อ็อคแลนด์ - อ็อคแลนด์ชมเมือง - อิสระช้อปปิ้ง - อ็อคแลนด์ –หมู่บ้านของชาวฮอบบิท - โรโตรัว การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ - โรโตรัว – อะโกรโดม ฟาร์ม - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี- หอคอย SKY TOWER - อ็อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ –ชมเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีคและเล่นลูจ - ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวล – โอมาราม่า-ทะเลสาบเทคาโปชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ- แอชเบอร์ตัน -ไครสต์เชิร์ช Code : TWT/BW0007

ราคา : 112,900.- บาท

กำหนดเดินทาง 

วันที่ 9 – 16 เมษายน 2560 ( สงกรานต์)

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619      

Hotline : 092-816-8156          

Hotline : 02-508-0936 

  

Perfect New Zealand 8 days

Perfect New Zealand 8 days เกาะเหนือ -เกาะใต้ 8 วัน โดยสายการบินไทย (TG) อ็อคแลนด์ -  อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ง - อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารค่ำ - โรโตรัว – ชมศูนย์วัฒนธรรมของชาวเมารี- ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ อ็อคแลนด์ - อ็อคแลนด์- ควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค และ เล่นลูจ - ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ - ครอมเวล – โอมาราม่า-ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ- แอชเบอร์ตัน -ไครสต์เชิร์ช Code : TWT/BW0008

ราคา : 118,900.- บาท

กำหนดเดินทาง 

วันที่ 11 -18 เมษายน 2560 ( สงกรานต์)

สนใจติดต่อ 

Hotline : 061-365-6619  

Hotline : 092-816-8156  

Hotline : 02-508-0936 

   
  
hit counter
free web hit counter
 
© 2019 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com